ca es

Deduccions fiscals R+D+i

Incentius fiscals

Reducció en la quota de l’impost per les despeses en R+D+i

Incentiu fiscal proporcional a les activitats desenvolupades

Avantatges

  • Deducció fiscal per incentivar la realització d’activitats de R+D+i
  • Sense concurrència competitiva
  • Accessible per qualsevol empresa
  • Possibilitat de monetització de la deducció fiscal (80% deducció generada)

Art. 35 Ley 27/2014 IS, RD 1432/2003


Deduccions despeses projectes R+D

Deduccions de fins a un 42% de les despeses de l’exercici en projectes de R+D. Mínim 25%

Deduccions en innovació tecnològica

Deduccions de despeses de l’exercici en projectes d’Innovació tecnològica

Informe motivat

Seguretat jurídica amb l’Informe motivat

Registres comptables

Possibilitat d´utilització en exercicis posteriors (18 anys).

Realitzes activitats de Recerca i desenvolupament? T’aprofites dels incentius fiscals existents per aquest tipus d’activitats?