ca es

Avís Legal

Avís Legal i Política de Privacitat

Aquest document regula la utilització del servei que ‘Gestió de projectes Vallbona, SL’ facilita als usuaris d’Internet. La utilització d’aquest lloc web suposa una acceptació d’aquestes condicions, que en qualsevol moment podran ser modificades per ‘Gestió de projectes Vallbona, SL’.


DADES IDENTIFICATIVES

En compliment amb el deure d’informació recollit en l’article 10 de la llei 34/2002, de 11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i del Comerç electrònic, a continuació es faciliten les següents dades: l’empresa titular d’aquest domini web GESTIÓ DE PROJECTES VALLBONA, SL (en endavant GEDPRO), amb domicili a aquests efectes en C/ Miramarges, 7 4rt 2ª, Vic, Barcelona número de C.I.F.: B64065121 inscrita en el Registre Mercantil de Barcelona, Volum 38222, foli 152, full B323528. Inscripció 1ª, i correu electrònic de contacte: info@gedprosl.com del lloc web.

USUARIS

L’accés i/o ús d’aquest portal de GEDPRO atribueix la condició d’USUARI, que accepta, des d’aquest accés i/o ús, les Condicions Generals d’Ús aquí reflectides. Les esmentades condicions seran d’aplicació independentment de les Condicions generals de contractació que en el seu cas resultin d’obligat compliment.

PROTECCIÓ DE DADES

Segons la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, s’informa a l’usuari que les dades que, si escau, facilitat a través de la pàgina web seran incorporades per el seu tractament a un fitxer titularitat de GESTIÓ DE PROJECTES VALLBONA;SL , situat en C/ Miramarges, 7 4rt 2ª, Vic, Barcelona, amb la finalitat de prestar els serveis oferts en la present web i atendre les sol·licituds d’informació que l’usuari pugui realitzar. Amb la remissió del formulari de contacte, consent el tractament de les seves dades per a les finalitats abans assenyalades.

D’acord amb l’article 5 de la Llei Orgànica abans mencionada, pel què fa a les dades de caràcter personal recollides pel seu tractament, té la possibilitat d’exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició, mitjançant sol·licitud dirigida per escrit al titular del fitxer a l’adreça postal indicada en els termes que subscriu la legislació vigent o al següent correu electrònic info@gedprosl.com.

PROPIETAT INTELECTUAL I INDUSTRIAL

GEDPRO per si o com a cessionària, es titular dels drets de propietat intel·lectual i industrial de la seva pàgina web, així com dels elements de contingut de la mateixa (a títol enunciatiu, imatges, so, àudio, vídeo, programari o textos; marques o logotips, combinacions de colors, estructura i disseny, selecció de materials usats, programes d’ordinador necessàries pel seu funcionament, accés i ús, etc…), titularitat de GEDPRO o bé dels seus llicenciants.

Tots els drets reservats. En virtut del què disposen els articles 8 i 32.1, paràgraf segon, de la llei de Propietat Intel·lectual, queden expressament prohibides la reproducció, la distribució i la comunicació pública, inclosa la seva modalitat de posada a disposició, de la totalitat o part dels continguts d'aquesta pàgina web, amb finalitats comercials, en qualsevol suport i per qualsevol mitjà tècnic, sense l'autorització de GEDPRO. L'usuari es compromet a respectar els drets de Propietat Intel·lectual i Industrial titularitat de GEDPRO. Podrà visualitzar els elements del portal i fins i tot imprimir-los, copiar-los i emmagatzemar-los al disc dur del seu ordinador o en qualsevol altre suport físic sempre que sigui, única i exclusivament, per al seu ús personal i privat. L'usuari haurà d'abstenir-se de suprimir, alterar, eludir o manipular qualsevol dispositiu de protecció o sistema de seguretat que estigués instal·lat al les pàgines de GEDPRO.

EXCLUSIÓ DE GARANTIES I RESPONSABILITAT

GEDPRO no es fa responsable, en cap cas, dels danys i perjudicis de qualsevol naturalesa que poguessin ocasionar, a títol enunciatiu: errors o omissions en els continguts, falta de disponibilitat del portal o la transmissió de virus o programes maliciosos o lesius en els continguts, malgrat haver adoptat totes les mesures tecnològiques necessàries per evitar-ho.

MODIFICACIONS

GEDPRO es reserva el dret d'efectuar sense previ avís les modificacions que consideri oportunes al seu portal, podent canviar, suprimir o afegir tant els continguts i serveis que es prestin a través de la mateixa com la forma en què aquests apareguin presentats o localitzats en el seu portal.

ENLLAÇOS

En el cas que en www.gedprosl.com es disposessin enllaços o hipervincles cap a altres llocs d'Internet, GEDPRO no exercirà cap tipus de control sobre aquests llocs i continguts. En cap cas GEDPRO assumirà cap responsabilitat pels continguts d'algun enllaç pertanyent a un lloc web aliè, ni garantirà la disponibilitat tècnica, qualitat, fiabilitat, exactitud, amplitud, veracitat, validesa i constitucionalitat de qualsevol material o informació continguda en cap d'aquests hipervincles o altres llocs d'Internet.

Igualment la inclusió d'aquestes connexions externes no implicarà cap tipus d'associació, fusió o participació amb les entitats connectades.

DRET D’EXCLUSIÓ

GEDPRO es reserva el dret a denegar o retirar l'accés a portal i / o els serveis oferts sense necessitat de preavís, a instància pròpia o d'un tercer, a aquells usuaris que incompleixin les presents Condicions Generals d'Ús.

GENERALITATS

GEDPRO perseguirà l'incompliment de les presents condicions així com qualsevol utilització indeguda del seu portal exercint totes les accions civils i penals que li puguin correspondre en dret.

LEGISLACIÓ APLICABLE I JURISDICCIÓ

La relació entre GEDPRO i l'USUARI es regirà per la normativa espanyola vigent i qualsevol controvèrsia se sotmetrà als Jutjats i tribunals de la ciutat de Barcelona.