ca es

Internacionalització

Ajuts

Internacionalització

La globalització del mercat ha provocat que les empreses tinguin la necessitat de fer conèixer els seus productes i/o serveis a nivell internacional. Els ajuts a la internacionalització passa per la prospectiva de mercats, implantació de filials comercials o productives i la participació en actes de difusió i promoció. GEDPRO t’ajuda a buscar el finançament necessari per:

  • Diversificar la gamma de productes
  • Ampliar la capacitat productiva
  • Incrementar la flexibilitat del procés productiu
  • Reduir els costos operatius

Els ajuts existents per tal de finançar les inversions en qualsevol sector resulten de vital importància en l’escenari actual on el mercat està cada cop més globalitzat.

En aquest àmbit d’ajuts s’inclourien actuacions de noves implantacions industrials, ampliacions productives, renovació d’equips i l’adquisició de tecnologia puntera.

GEDPRO planteja l’estratègia d’ajuts que millor s’adapta al pla d’internacionalització de l’empresa realitzant una prospectiva de les possibilitats que permet cada regió.

La teva empresa vol iniciar l’exportació a nous mercats? Tens la necessitat d’implantar-te en un nou país?