ca es

Competitivitat / Inversió

Ajuts

Competitivitat / Inversió

El parc de maquinària de les empreses és la base de la seva competitivitat empresarial, i per això és necessari invertir en nous actius (materials o immaterials) o actuacions de millora de procés que permetin:

  • Diversificar la gamma de productes
  • Ampliar la capacitat productiva
  • Incrementar la flexibilitat del procés productiu
  • Reduir els costos operatius

Els ajuts existents per tal de finançar les inversions en qualsevol sector resulten de vital importància en l’escenari actual on el mercat està cada vegada més globalitzat.

En aquest àmbit d’ajuts s’inclourien actuacions de noves implantacions industrials, ampliacions productives, renovació d’equips i l’adquisició de tecnologia puntera.

GEDPRO analitza el programa d'inversions de la teva empresa i t’assessorem a nivell tècnic i econòmic en la definició dels projectes susceptibles a ser finançats o subvencionats segons les diferents modalitats d'incentius.


Consulti les principals ajudes en aquest àmbit.

Necessites renovar els equips productius? Has d’ampliar les teves instal·lacions?